Weg zu Uns
   Kontakt
   
 
     
Dance College Deutsch Italiano Polski Svenska
  
Om oss
Lika Rättigheter
Audition
Lokaler
Boende för elever
Undervisningsplan
Examinationer
Din karriär
Avgifter
Kontakt
Inträdeskrav
Förskoledansprogram


 
   
Euro Dance College

Vi har specialiserat oss på att utbilda personer som vill jobba professionellt med dans.

Skolan siktar emot att erbjuda en så pass bred träning som möjligt. Vi ger varje elev en individuell träningsplan för att på bästa möjliga sätt hjälpa denna att examinera med en professionell säkerhet, så att varje elev ska känna sig säker i sina kunskaper och vara beredd på vad helst som kan inträffa inom yrket.

Av sina elever kräver skolan diciplin, en känsla av ansvar, peronlig hygien och respekt för värderingar, vilket allt har en avgörande roll i elevernas karaktär. Inträde till skolans utbildning sker enbart genom audition.

Ett stort ansvar ges till varje elev utefter dennes egna möjligheter och förmåga. Ansökningen, och lämpligheten av den eventuella eleven inför den specialiserade träningen som ges, kan anpassas under den pågående ansökningen.

Ansökande bör ha nått en tillfredsställande nivå av dansträning kombinerat med en passande akademisk nivå av studier. De ansökande måste ha gått ut gymnasiet. Skolan är främst för internationella elever. Om den sökande av någon anledning inte kan besöka skolan i samband med sin ansökan, så kan ett komplett ansökningsformulär, tillsammans med två st referenser, av vilka minst en ska vara en rapport och rekommendation av den nuvarande dansläraren. Ett foto, i helfigur med eleven iförd lämpliga kläder, samt en VHS videoinspelning ska också medfölja i ansökan.

Speciellt anpassade förkortade kurser finns tillgängliga för att tillfredsställa individuella förfrågningar, antingen inför en instruktörsutbildning eller för specifika studier inom danssporten.

   
     
Kontakt Partner Colleges Links Impressum Login