Weg zu Uns
   Kontakt
   
 
     
Dance College Deutsch Italiano Polski Svenska
  
Om oss
Audition
Lokaler
Boende för elever
Undervisningsplan
Examinationer
Din karriär
Avgifter
Kontakt
Inträdeskrav
Förskoledansprogram


 
   
Förskoledansprogram

 

Dansa till din egen musik är den första förskoledans undervisningsplan som designats av den kungliga akademin inom dans som svar på den akademiska strategiska bakgrunden och återkopplingen ifrån lärare.

 

Dans och rörelse spelar en avgörande roll i utvecklingen för små barn för att utveckla en självsäker, välkoordinerad och bra social individ, därför har den kungliga akademin, som svar till denna strategiska bakgrund, och efter förfrågan ifrån lärare, utvecklat den första någonsin förskoledans undervisningsplanen.

 

Denna nya undervisningsplan är en ståndpunkt som ger lärare en välbehövd och utvecklande, passande ram inom vilken man bör lära dans till förskolebarn. Lärare kan nu njuta av att få all den information och vägledning som de behöver serverad för att ta fram det bästa hos unga elever.

 

Förskoledans undervisningsplanen är designad för att passa alla lärare av små barn, oavsett vilket utbildningssystem som de jobbar inom.


Undervisningsplanen är levererad som ett paket med allt inkluderat, inneh
ållandes:

·         En övergripande undervisningsplans handbok

·         DVD

·         CDs

Sammanställd från utbildande efterforsknings och utvecklingsteorier, har undervisningsplanen utformats med tanke på små barns intellekt, emotionella och motoriska utveckling. Undervisningsplanen är fördelad till två nivåer:

·         Nivå 1: 2 ½ - 3 ½

·         Nivå 2: 3 ½ - 4 ½ eller 5

Eftersom alla barn är unika och utvecklas i sin egen takt, är alla åldrar ungefärliga och enbart för vägledning.

Det är aldrig för tidigt att introducera dans till ett barn.

Under barnens tidiga år är nästan allt deras lärande sammankopplat med rörelse, då barn lär sig rörelser likväl som genom rörelser. Rörelse spelar en central roll i dansundervisningsplanen, där barn medverkar i dansklasser vilka använder ett rörelsevokabulär i förhållande till deras nivå av utveckling. Rörelseexperter håller med om att förskolebarn bör vara med i utvecklingen av fundamentala eller grundläggande rörelser.

Utbildare håller med om att de tidiga åren inte är en tid då man ska begränsa rörelseupplevelser och barn bör vara involverade i en rad olika rörelseområden. Koncentrationen på lärandet av specifika stavelser, där lärare är involerade i repetionen av ett begränsat rörelsemönster, kan motsatt begränsa vad som lärs ut i motsatts till vad som lärs.

Dansskolan erbjuder dans i skol- och förskolemiljöer.

För detaljer vänligen kontakta oss.

   
     
Kontakt Partner Colleges Links Impressum Login