Weg zu Uns
   Kontakt
   
 
     
Dance College Deutsch Italiano Polski Svenska
  
Om oss
Audition
Lokaler
Boende för elever
Undervisningsplan
FDI
CDE
Deltidskurser
Extra kurser
Examinationer
Din karriär
Avgifter
Kontakt
Inträdeskrav
Förskoledansprogram


 
   
CDE - Certificate in Dance Education (nivå 4)

Läroförmågan i delarna 1, 2 och 3 är levererade på ett  krossexaminerande sätt med tanke på de inbördes förhållandena i ämnet. Du blir bevakad under 1 år, i undervisningen utav minst två olika nivåer av dans, för ett minimum av 10 timmar innan den sista lärodelen (som utförs av en godkänd ISTD värderingsman). Det är inte avgörande att din läroträning utförs endast inom en typ av dansstil.

 

Planeringstekniker (del 1). Du kommer att studera pågående träning i dansutbildning och kommer att lära dig hur man värderar, skapar och hanterar klassplaneringar/scheman av arbete relaterade till elevernas personliga läroträning.

 

Lära och lärande (del 2). Du kommer att bli tilldelad en ISTD-godkänd skola som ser till att det krävda antalet timmar av övervakad läroträning äger rum. Detta kommer att ske genom två separat graderade niver, från nybörjare till nivå 5, och övervakas av en ISTD-godkänd lärare.

  • Lära ut olika klasser (under minst 10 timmar) fördelade mellan två olikt graderade nivåer.
  • Förbereda individuella och passande lektionsplaneringar som en lärohjälp för den begärda läroplanen.

 

Värdering (del 3). Du kommer att formulera effektivt utformade och summerade värderingar som ett stöd till lärande och lärometoder.

Teoretiska studier

 

Understödjande av hälsa och säkerhet (del 4)

 

Livsstadieutveckling och lärande av dans (del 5). Dessa delar är levererade och övervakade av utomstående värderingsmän. Dessa kan bli övervakade av någon som helst person vilken är QCA godkänd.

Dansträning:

  • en ISTD lärare kommer att värdera del 6 och 7 vid ett tillfälle för en muntlig/praktisk examinering, liknande den nuvarande Associate examen.

 

Dansträning inom en vald stil (del 6). Du kommer att studera ett vitt område av forskning, vilken utvecklar och förstärker individuellt lärande, kommunikation och förmedlingsmöjligheter på ett sätt som demonstrerar, analyserar och lär ut en rad olika teknikrörelser inom en specifik dansstil på ett musikaliskt och artistiskt sätt. Detta kunnande inkluderar:

·         De tekniska specifikationerna av en vald dansstil upp till och inkluderat nivå 6, Intermediate Foundation (för vissa dansstilar) och Intermediate.

·         Instruktionsteknik

·         Observerande av den fysiska utvecklingen och kompetensutvecklingen av elever

·         Demonstration av musikaliskt medvetande

Relationen mellan musik och dans (del 7). Du kommer att lära dig ett större medvetande av värdering, funktion och relation mellan musik och dans och möjligheten att studera och lära sig personlig koreografi. Du kommer att:

·         Studera användandet av musik i relation till den valda dansstilen

·         Själv skapa delar av en dans i en vald stil

·         Lära dig koreografin av en avancerad dansare vid en Intermediate level

·         Förbättra och utveckla personlig musikalitet

Bakgrunden till en vald dansstil (del 8).

Du kommer att:

·         Välja en person, företag, del av stil eller historisk period som relaterar till den valda dansstilen. Du kan antingen välja samma ämne som vid den grundläggande nivån eller ett annat ämne.

·         Skriva 2000 -2500 ord för att utvärdera resultatet av den valda synvinkeln på den historiska delen av stilen. Uppgiften är förlagd som en ISTD HQ och betygsätts därefter.

   
     
Kontakt Partner Colleges Links Impressum Login