Weg zu Uns
   Kontakt
   
 
     
Dance College Deutsch Italiano Polski Svenska
  
Om oss
Audition
Lokaler
Boende för elever
Undervisningsplan
FDI
CDE
Deltidskurser
Extra kurser
Examinationer
Din karriär
Avgifter
Kontakt
Inträdeskrav
Förskoledansprogram


 
   
FDI - Foundation in Dance Instruction (nivå 3)

 

Läroförmåga:

Observation och övning i läroteknik (del 1).

Du måste kunna övervaka klassutlärning, med ett synsätt som identifierar:

·        Nivån och strukturen på klassen

·        Metoder som används för att lära ut till klassen och bestämma farten på aktiviteter

·        Motivationstekniker som används

·        Elevers reaktioner och utveckling

·        Metoder som används vid korrigering

  • Diskussioner kring kursinnehåll, och lärometoder som används, med läraren och övriga personer i sammanhanget
  • Diskussioner och övning av tekniker med läraren och övriga personer

Teoretiska studier:

Utbildning av hälsa och säkerhet (del 2)

 

Livsstadieutveckling och danslärning (del 3)

 

Dansträningsdelarna 4 & 5 är liknande de i Associate examinationen.

Dansträning inom en viss vald dansstil (del 4)

Du kommer att studera:

·         Ett specifikt dansämne på samma nivå som examinationer i ISTD håller

·         Användandet av teori, teknik, presentation och musik inom det valda ämnet

·         Placeringen av enkla rörelsesekvenser

·         Kroppens struktur och begränsningar i kroppsrörelser som ett tillägg till principen av den säkra dansträningen

·         Huvudelar av den fysiska och kognitiva utvecklingen i relation till danstekniken

Relationen mellan musik och dans (del 5)

Du kommer att studera:

·         Musiken i förhållande till de fastställda övningarna och den fria rörelsens ordförråd i den graderade examinationen inom dansämnet upp till och inkluderat grad 5

·         Teori och värderingar av en musikalisk tidsperiod

·         Skillnader mellan räkning och slag i musiken

·         Användandet av räkning, tonart och rytmiskt uttryckssätt

·         Användandet av musikalisk introduktion

·         Användandet av tidssignaturer/rytmer i relation till lärandet av individuella steg/rörelser

·         Användandet av och förstålse för hastighet, taktkänsla och rytm för att förstärka och underlätta dansundervisningen

·         Relevansen av ovanstående vid skapande av koreografi

·         Användandet av enkla koreograferade rörelser/kortare danser

Bakgrund till en vald dansstil (del 6). Denna del är lagd som en form av uppsatsskrivning. Du ska välja en person, företag, typ av stil eller historisk period som relaterar till den valda dansstilen. Sen ska du kunna identifiera och värdera en rad av refererande material som relaterar till ditt valda ämne.

Läroförmågan och läroteorin är anpassad till alla dansstilar och när de en gång har lärts in behöver de inte tas upp igen när man kvalificerar till en annan stil.

Dansträningen är specifik till varje stil och därför kommer du att ta denna examination i ballroom, latinamerikanskt, club dancing och freestyle för att behäska studierna av och kvalificera inom olika typer av dansstilar.

 

Intagningskrav för  Foundation in Dance Instruction (nivå 3)

 

För att kunna påbörja en FDI-examen måste du vara minst 17 år gammal och ha införskaffat ett Intermediate certificate av en QCA-godkänd danslärare i den valda stilen.

 

   
     
Kontakt Partner Colleges Links Impressum Login